Seismiske undersøkelser Gæssemaras og Suovrarappat.

Det foreligger ingen rapport over målingene, men i rapportarkivet ligger et hefte med grunnprofiler som viser resultatene. De seismiske målingene ble utført i tilknytning til malmletingsarbeider, og oppgaven var å fastlegge overdekkets mektighet. Det vises forøvrig til tidligere seismiske målinger i Gæssemaras, GM Rapport nr. 262 A.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
326
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark