Seismiske undersøkelser Folgefonni, Mauranger Kraftanlegg.

Som ledd i prosjekteringen av Mauranger Kraftanlegg inngår en tunnel under Folgefonni. NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bestemme istykkelsen langs profilet, d.v.s. over en lengde av ca. 6 km. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Høyden langs profilet varierte mellom ca. 1150 m.o.h. og ca. 1570 m.o.h. Snødekket varierte anslagsvis mellom 5 og 8 m. Det ble registrert istykkelser på opp til ca. 280 meter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
545
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland