Seismiske undersøkelser Fiborgtangen Skogn.

Overdekkets mektighet skulle bestemmes langs flere profiler på industritomta på Fiborgtangen og i sjøen utenfor. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode og det ble registrert løsmasse-mektigheter fra 1 til 25 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
520
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport