Seismiske undersøkelser Fagervika.

Målingene gikk ut på å undersøke utglidningsfaren ved en mudring nær kaianlegget i Fagervika. Langs 2 profiler tvers over et område med en steinfylling av ukjent mektighet gjaldt det primært å få bestemt fjellets beliggenhet, men det ble også ytret ønske om at en prøvde å fastlegge overgangen mellom steinfyllingen og et eventuelt leirlag. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Fjelloverflaten ble fastlagt relativt sikkert. Det kan ikke sies noe definitivt om overgangen mellom steinfylling og leire, men diagrammene peker i retning av at steinfyllingen er 5 - 6 m. tykk.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
193
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport