Seismiske undersøkelser Eidsøra, Nesset.

Grusmektigheten skulle forsøkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger på en forekomst hvor grusuttaket allerede er i gang. Likeledes skulle en nærliggende potensiell forekomst undersøkes. Seismogrammene ble stort sett av dårlig kvalitet på grunn av støy fra trafikken i grustaket og trafikken på riksveien. En regner likevel med å ha hatt grunnlag for brukbare beregninger av grusmassenes mektighet. Koordinatangivelsen er usikker.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
864
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport