Seismiske undersøkelser Eidfjordanleggene.

Undersøkelsenes formål var å bestemme overdekkets mektiget samt lydhastigheten i fjell, hovedsakelig i tilknytning til prosjektering av tunnelutslag. Målingene ved Geitsjøen og Hølen (Kartblad 1515 IV, Heim) er behandlet i rapportens Del I. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Målingene foregikk på følgende steder: Rembesdalsvatn, 2 steder 4050 67115, Langvatnet, 2 steder 3980 67150, Slondalsvatn, 2 steder 3887 67290, 3880 67304, Fagerdalsvatn 3903 67298, Langavatn 3890 67315, Simadal, 2 steder 3974 67087, 3979 67087, Erdal 3893 67069.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
624 B II
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport