Seismiske undersøkelser Eidfjordanleggene.

Undersøkelsens formål var å bestemme overdekkets mektighet samt lydhastighetene i overdekke og fjell på en rekke steder hvor forholdene har betydning for proskjektering av de såkalte Eidfjordanleggene. I denne del av rapporten (Del I) er skilt ut målingene ved Geitsjøen og Hølen. Oppgaven var å lokalisere egnete tettningsmasser av tilstrekkelig omfang. Et unntak danner et profil i Geitsjøen som gjelder tunnelutslag. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
624 B I
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport