Seismiske undersøkelser Buvika.

Oppdragsgiver ønsket å få bestemt dypene ned til fast fjell i en større del av sitt industriområde. Området ble dekket med syv seismiske profiler. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. De fleste seismogrammene ble gode, men de få unntakene var til gjengjeld helt ubrukbare. Totalt vil en anslå usikkerheten i de angitte dyp til 10 - 12 c%. Dypene varierer fra ca. 5 til ca. 35 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
397
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport