Seismiske undersøkelser Bromstadveien Strinda.

Med henblikk på en utvidelse av sjokoladefabrikken var det av interesse å få fastlagt dypet til fjell langs 4 profiler. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det var betydelig grunnstøy i området og seismogrammene ble derfor av mindre god kvalitet. Likevel later de til å ha gitt grunnlag for noenlunde entydige tolkninger med hensyn på dypet til fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
310
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport