Seismiske undersøkelser Bodø.

I tilknytning til en prosjektert utvidelse av Bodø sykehus skulle en ved seismiske refraksjonsmålinger prøve å bestemme dypene til fast fjell langs en rekke akuelle byggelinjer. Seismogrammene ble stort sett dårlige. Dette må vesentlig tilskrives det høye grunnstøynivå. Dessuten har sannsynligvis det øverste myrlaget virket absorberende på eksplosjonsbølgen. Konklusjonen må derfor bli at resultatene er beheftet med stor usikkerhet. En vil derfor tilrå boring på steder hvor det er ønskelig å fastslå fjellets beliggenhet med stor sikkerhet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
392
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland