Seismiske undersøkelser Bidjovagge, Kautokeino.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges langs en rekke profiler. Hensikten var delvis at resultatene skulle være til hjelp ved diamantboringer og delvis skulle de bidra til å komplettere det generelle geologiske bildet av området. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Mange steder ble det registrert 2 sjikt i overdekket. Toppsjiktet hadde vanligvis en hastighet av 400 - 600 m/sek. mens det underliggende sjikt viste hastigheter opp til godt og vel 2000 m/sek. Fjellhastigheten lå gjennomgående på ca. 5000 m/sek.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
182, 231
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark