Seismiske undersøkelser Børøysund og Børøya Hadsel.

Fjellets beliggenhet under sjøbunnen skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger langs traseen for en påtenkt veibro mellom Børøya og Langøy. NGU ble videre engasjert til å måle 3 korte profiler ut fra sørøstspissen av Børøya. Dypene til fjell er forholdsvis små (maks. 6 - 8 m.). De registrerte lydhastighetene tyder stort sett på solid fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
785 C
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland