Seismiske undersøkelser Bægnavassdraget.

I forbindelse med prosjektering av diverse byggeobjekter i Bægnavassdraget var det ønskelig å få bestemt overdekkets mektighet på en rekke steder. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
345
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland