Seismiske målinger på Hovdmoen nord for Rena

I forbindelse med løsmassekartlegging er det målt et 2 530 m langt seismisk profil langs moen mellom riksvei 3 og jernbanen og to profiler fra vestsiden av dalen og ut mot riksveien med lengder 640 m og 550 m. I det lange profilet stikker fjellet i dagen vel 1 km fra sørenden. I området nordenfor er løsmassetykkelsen 13-19 m, mens den mot sør øker til mellom 20 m og vel 30 m. Like vest for riksveien er avsetningen beregnet å være 20 m og 28 m tykk, men den tynner helt ut mot vestsiden av dalen. Lave seismiske hastigheter indikerer "tørr" sand og grus i den nordlige delen av moen og de øverste 1-12 m av avsetningen i sør og vest. Høye seismiske hastigheter under tyder på vesentlig morenemateriale.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1821
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark