Seismiske målinger ved Møsjevann og Nedre Æråsvann, Andøy.

Ved hjelp av seismiske refraksjonsmålinger skulle en prøve å skaffe opplysninger om karakter og mektighet av løsmassene på et par myrer langt nord på Andøya. Resultatene kunne ha intresse for et paleobotanisk prosjekt som Universitetet i Tromsø vurderer å gjennomføre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.042
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland