Seismiske målinger ved Helle.

Seismiske refraksjonsmålinger skulle belyse grunnforholdene ved et planlagt boligfelt på Helle, spesielt med sikte på et påtenkt infiltrasjonsanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.026
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder