Seismiske målinger ved Fossem i Steinkjer.

De seismiske målingene er et ledd i undersøkelsene om muligheten for grunnvannsuttak fra løsmasseryggen som skiller Fossemvatnet fra Reinsvatnet. Det er målt et seismisk profil langs hver side av ryggen, hvert rundt 400 m langt. Målingene viser at morenemateriale med seismisk hastighet rundt 1900 m/s. kommer nær opp til terrengoverflaten langs nordsiden av ryggen, mens samme materiale på sørsiden finnes på dyp fra 13 - 15 m under overflaten av Reinsvatnet. Vannmettet materiale over med hastighet 1400 - 1500 m/s. kan være sand og grus eller silt og leire. Løsmassetypen bør undersøkes nærmere med boring eller elektrisk sondering. Morenematerialet kan være for tett for store grunnvannsuttak. Dyp til fjell fra terrengoverflaten varierer fra 40 m til vel 50 m langs nordsiden av ryggen med de største dyp langs østlige delen av profilet. Langs sørsiden varierer dypet fra 25 m til 80 m, og det er grunnest i østenden av profilet og dypest langs den vestlige delen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2115
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport