Seismiske målinger ved Fimlandsgrend

Oppdraget er utført i forbindelse med vurdering av sand-og grusressursene i Trodalen ved Fimlandsgrend. Det er målt på tvers av dalen langs to linjer som ligger 0.5 km fra hverandre. Samlet profillengde er 1.7 km. Nedenfor Skaflestadstølen i vest langs søndre linje er avsetningen vel 50 m tykk, men avtar til under 15 m nedover mot elva. Fra toppen av den ryggformede avsetningen langs østsiden av dalen er det 40 m til fjell. Nedover mot elva er avsetningen tynn. Nedover ryggen mot øst avtar tykkelsen til under 20 m først etter vel 100 m. Langs nordre målelinje er avsetningen 50-60 m tykk sentralt i dalen. Det meste av materialet ligger under grunnvannsnivået. Terassen inn mot vestre dalside er opptil 25 m tykk, avsetningen inn mot østre dalside 20-28 m. I nord er de seismiske hastighetene typisk for sand og grus, i sør er det innslag av materiale med morenehastighet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1812
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport