Seismiske målinger Seljestad.

Odda kommune ville ha undersøkt muligheten for å benytte grunnvann fra Tangen som drikkevannsforsyning til Seljestadområdet. I den anledning ble NGU engasjert til måle refraksjonsseismikk langs 4 profiler i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.094
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland