Seismiske målinger Rensvann Aura.

Overdekkets mektighet skulle fastlegges ved seismiske refraksjonsmålinger langs en prosjektert damakse ved Rensvann og langs et parti av en tunneltrase`. Dessuten skulle måles profiler over en nærliggende morene for å belyse kvantiteten av de tilstedeværende masser.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
291
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport