Seismiske målinger Reddalen.

Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 9 profiler på 4 lokaliteter i Reddalen. Samlet profillengde var ca. 2600 m. Hovedhensikten var å kartlegge nytbare forekomster av sand og grus. Mektigheten av det tørre topplaget varierte fra noen få meter til ca. 20 m, og totaldypet til fjell var opptil ca. 60 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.074
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder