Seismiske målinger Nyelv.

Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger langs 3 profiler over en grusforekomst ved Nyelv i Nesseby kommune. Målingene hadde tilknytning til en undersøkelse som Løsmasseavdelingen ved NGU gjorde for å finne en forekomst med tanke på betongproduksjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.070
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark