Seismiske målinger Kvikstadvika.

En grusrygg mellom Misværfjorden og Skjerstadfjorden skulle undersøkes bl.a. med seismiske refraksjonsmålinger for å kaste lys over hvilke råstoffressurser som kunne finnes i området. Det ble målt 4 profiler med samlet lengde 3100 m. På sørøsthellinga var det tørr sand og grus i en mektighet på ca. 20 m, mens dette laget bare var noen få meter tykt oppe på toppflata. Total løsmassemektighet var opp til ca. 60 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.045
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland