Seismiske målinger Koppang vannverk.

Seismiske målinger ble utført i området omkring grunnvannsuttaket på Myrstad, som forsyner Koppang med drikkevann. Målingene skulle sammen med utførte boringer danne grunnlag for å vurdere tilsigsforholdene mot brønnen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.112
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark