Seismiske målinger Jutulhogget, Hedmark.

Det ble målt 7 profiler med samlet lengde av 3800 m øst for elva Tysla for å prøve å finne ut om det her kunne ligge de steinmasser som man mener ble spylt ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - flere steder over 100 m. Målingene ga ikke klare svar på hvor dyp ura er. Det er endel holdepunkter for å si at morenemassene ser ut for å være betydelig større enn urmassene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.143
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark