Seismiske målinger i Tyttebærvika i Lyngen og Fauldalen i Ullsfjord

Seismiske målinger ble utført på sand- og grusforekomster i Tyttebærvika og i Fauldalen. Løsmassetykkelsen på opp til 20 m ble påvist i Tyttebærvika. I Fauldalen var løsmassene opp til 25 m tykke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1694 A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms