Seismiske målinger i Nord-Gudbrandsdalen i 1981

De seismiske målingene er utført i forbindelse med undersøkelse av kleber- forekomster i Nord-Gudbrandsdalen. Hovedformålet var å bestemme løsmasse- tykkelsen, men seismiske hastighetsvariasjoner i fjellgrunnen var også av interesse. Målingene som omfatter 10 profiler på i alt 3.84 km, er fordelt på tre lokaliteter. Ved Klefstadlykkja i Fron er løsmassetykkelsen for det meste mindre enn 3 m med største tykkelse på 8 m. På Tjorsætermyrin lengst øst i Vågå er det tykkere avsetninger på mellom 10 og 25 m, men i ett område er det bare et par meter overdekke. Seismisk hastighet i fjell er hovedsaklig i området 4 - 5 000 m/s, men det er lavhastighetsområder på 3 - 4 000 m/s ved alle tre lokaliteter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/E
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland