Seismiske målinger i Gauldalen 1972 - 1979

Rapporten viser resultatene av de seismiske målingene i Gauldalen utført i tiden 1972 - 1979. Profilene 9 Hovin, 10 Rokstad og 11 Hølonda ble mål forbindelse med tyngdemålinger over Horgsynklinalen (K. Åm, Chr. Oftedahl, A. Sindre, NGU 287, 1973). De andre profilene ble målt for å kartlegge Gaul- dalens fjellprofil. Det henvises også til seismiske målinger Kaldvelladalen, NGU Rapport nr. 1518. Feltarbeidet ble utført i flere etapper av: P. Melleby R. Mathisen R. Opdahl A. Meek B. Iversen K. Brandhaug K. Åm J. Tønnesen A. Sindre Målingene er utført under oppdragsnr. 867, 1167, 1584 og 1641. Forekomstens koordinater: 32

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1641
Page number:
6+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport