Seismiske målinger Holmfoss Pasvikelven.

For nærmere å belyse forholdene ved et kanalprosjekt ved Holmfoss skulle overdekkets mektighet fastlegges ved seismiske refraksjonsmålinger langs et antall profiler. De resulterende løpetidsdiagrammene har ikke gitt grunnlag for helt entydige tolkninger. En vil derfor tilråde kontrollboring i noen få utvalgte punkter for å få verifisere de seismiske målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
298
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark