Seismiske målinger Grong og Høylandet.

Løsdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske målinger på og nær Fjellmyra i Grong. Det ble her målt 4 profiler på tilsammen 900 m, og største beregnede dyp var ca. 70 m. På Flått på Høylandet ble det målt 2 profiler på tilsammen ca. 400 m. Største mektighet her var ca. 30 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.156
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport