Seismiske målinger Gossen.

Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 2 profiler på ialt ca. 1300 m p Gossen. Hensikten var å skaffe opplysninger om løsmasseforholdene i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging. Mektigheten av løsmassene ble beregnet til opptil ca. 40 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.093
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport