Seismiske målinger Funna Meråker.

Overdekkemektigheten skulle undersøkes i et område nedenfor Funnsjøen der det skal plasseres påhugg for den prosjekterte tunnel som evt. skal erstatte nåværende trerør. Hele tunneltraseen er tidligere undersøkt ved seismiske målinger, GM oppdrag nr. 191 (1956). Det foreligger ingen rapport fra disse målingene - kun rapportskisser (grunnprofiler). Hensikten med supplerende målinger var om mulig å finne et gunstigere sted for påhugget av tunnelen. Resultatene av målingene er vist i 5 grunprofiler.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
217
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport