Seismiske målinger Bjørset Meldal.

I forbindelse med prosjekteringen av kraftverk i Orkla-vassdraget, ble GM engasjert for å utføre seismiske målinger ved Bjørset i Meldal. Det ble målt et 140 meter langt profil tvers over elven. Målingene foregikk etter vanlig seimisk refraksjonsmetode. Man fikk ikke refrakterte impulser fra fjell. Dette betyr at det her dreier seg om meget betydelige løsmasser. Et overslag viser at overdekningen må være gjennomsnittlig minst 45 meter over den 140 meter lange profilstrekningen. Det foreligger ingen rapport over målingene. Resultatene ble meddelt oppdragsgiver i et brev datert 25. juli 1960. Gjenpart av brevet ligger i NGU`s rapportarkiv. Det finnes ingen tegninger i NGU`s arkiv i forbindelse med oppdraget.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
284
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport