Seismiske grunnundersøkelser Vengedalsvann.

Til hjelp for planlegging av nytt vannverk i Rauma kommune ble det målt en del seismiske profiler ved Vengedalsvann. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1524
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport