Seismiske grunnundersøkelser Steinan høydebasseng.

Det ble målt tre seismiske profiler over påhuggstedet for et planlagt vannbasseng inne i fjellet ved Steinan. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnete profilsnitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1553
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport