Seismiske grunnundersøkelser Ørsjødalen.

I samband med kartleggingen av de store grusforekomstene i Ørsjødalen ble det målt en del seismiske profiler. Dette for å finne ut lagdeling og mektigheter. Vanlig seismisk refraksjonsmetode ble brukt. Tildels store løsmassetykkelser ble påvist. Resultatene blir gitt i opptegnede profilsnitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1550
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport