Seismiske grunnundersøkelser, Grindalsmoen, Elverum.

I forbindelse med en vurdering av vannresurser var det av betydning å få bestemt mektigheten av løsavsetningene. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger på vanlig måte. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det er tegnet oversiktskart og grunnprofiler som viser løsmassetykkelser og lydhastigheter. I 1972 ble det også utført seismiske målinger i det samme området, jfr. NGU Rapport nr. 1135. Målingene ble utført i 1979. Kartbilag: 2

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1753
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark