Seismiske dybdemålinger Sivilvangen Grube

Løsmassenes mektighet ble bestemt ved refraksjonsseismikk langs 6 profiler mellom Sivilvangen Grube og elva Sevilla. Mektigheten varierer mellom 10 og 40 meter, og består av 2 lag, et øvre på ca. 2 meter med lydhastighet ca. 400 m/sek og et nedre med lydhastighet mellom 1 000 og 2 000 m/sek.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
105
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland