Seismisk undersøkelse Tokke-vassdraget.

Som ledd i pågående prosjektering for utbygging av Tokkevassdraget skulle løsavleiringenes mektighet bestemmes på følgende steder: 1. Songevann (damsted ved Naustnutvann og damsted ved Tjønnstøyltjønna). 2. Bordalsvann (damsted og tunneltrase). 3. Langeidvann (damsted). 4. Totak (tunneltrase). 5. Ytre Vinje (tunneltrase Leirli - Surgraf). Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Kvaliteten av dybdebestemmelsene ble tilfredstillende.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
144
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark