Seismisk undersøkelse Tokke.

Til støtte for pågående prosjektering av Tokkevassdragets utbygging skulle løsdekkets mektighet fastlegges på følgende steder: 1. 2 alternative plasseringer av påhugg for tappetunnel fra Bordalsvann 32 ca. 4104 66320. 2. Alternativt damsted ved Totak 32 ca. 4450 66130. 3. Del av tunneltrase mellom Vinjevann og Tokke 32 4428 66047. 4. Grunner i og ved Vinjeåi, hvor det kan bli aktuelt med utgraving 32 4428 66047. Det ble utført refraksjonsmålinger på vanlig måte.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
166
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark