Seismisk undersøkelse Sluppen Trondheim.

I tilknytning til fundamenteringsproblemer for et høybyg på Sluppen var det av interesse å få fastlagt overdekkets mektighet på byggetomta. Det ble utført seismisk refraksjonsmåling langs et profil, men en fikk ikke inn refrakterte impulser fra fjell. Det betyr at dypet ned til fjell høyst sannsynlig må være mer enn 30 meter på tomta. Lydhastigheten i overdekket (leira) ble fastlagt til ca. 1400 m/sek.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
353
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport