Seismisk undersøkelse Rollag i Numedal.

Som bidrag til den kvartærgeologiske kartlegging langs Numedalslågen i Rollag utførte NGU seismiske refraksjonsmålinger langs et 1870 meter langt profil mellom Engi og Alstad. Ved målingene ble det registrert overdekninger som varierer i mektighet mellom ca. 15 m. og ca 115 m. Det ble lagt avgjørende vekt på å bestemme lydhastigheten i fjell langs hele profilet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1153
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud