Seismisk undersøkelse Rena, Åmot.

NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs noen profiler ved eksisterende vannverksbrønner. Den primære interesse knyttet seg til å få bestemt grunnvannsspeil samt eventuelle sjiktgrenser over dette. Målingene har ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger. Dette skyldes tele og is i topplaget som i betydelig grad kamuflerte forholdene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1225
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark