Seismisk undersøkelse Oppdal.

Målingene hadde tilknytning til planleggingen av et vannverk på Oppdal, hvor det var aktuelt å finne et sted for plassering av høydemagasin i fjell. Hensikten med seimikken var primært å finne mektigheten av overdekket og helst også opplysninger om fjellets kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1399
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport