Seismisk undersøkelse Mennika S. S. S. R.

Oppgaven var å finne dybden til fast fjell ved det planlagte byggested for en sperredam i Mennika, som danner et biløp til Pasvik-elva. Målestedet lå øst for Skogfoss 2 - 3 km. inne i Sovjetsamveldet. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Mektigheten av overdekket ble funnet å variere mellom 8 og 20 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
187
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport