Seismisk undersøkelse Grindalsmoen.

På Grindalsmoen nord for tettstedet Elverum regnet man med å kunne ha en interessant grunnvannsressurs med infiltrasjon fra Glomma. Seismikken skulle bidra til å klargjøre forholdene på stedet. Det ble registrert løsmassemektigheter på opptil 30 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1135
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark