Seismisk undersøkelse Gjørsliberget, Vang.

Fjellets beliggenhet skulle fastlegges langs en prosjektert hoppbakke. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Løsmassenes mektighet viste seg å være ganske store, største mektighet ca. 20 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
973
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark