Seismisk undersøkelse Bodø havn Rønvikleira.

Oppgaven var å bestemme løsmassenes mektighet på Rønvikleira i forbindelse med utbyggingsplaner for Bodø havn. Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 26 profiler. Målingene ble delvis utført fra båt. Resultatene er angitt som profiler og ved et kotekart over fjellets overflate. Lydhastighet i løs- massene ble overalt funnet å være 1 500-1 600 m/sek.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
148
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland