Seismisk grunnundersøkelse, Øverkollen, Mjøndalen.

Formålet med målingene var å undersøke grunnforholdet i en trase for en planlagt motorvei. Det ble målt et seismisk refraksjonsprofil på 420 meter tvers over en rygg. Det foreligger ingen formell rapport over målingene men. G. Hillestad har skrevet et notat datert 14.12.1983. Ellers finnes en plansje 2108 A som inneholder oversiktskart og grunnprofil. Profilet viser overdekkets mektighet samt lydhastighet i både overdekket og i fjellgrunnen. Notatet og plansjen er heftet sammen med denne forside og ligger i geofysisk avdelings rapportarkiv. Målingene ble utført i 1983. Kartbilag: 1

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2108
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud