Seismisk grunnundersøkelse Tunnsjødalen Namsskogan

Som et supplement til tidligere grunnundersøkelser (GM rapport 212) ble det foretatt seismiske refraksjonsmålinger. Resultatene er gjengitt som profiler.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
242
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport